Zapraszamy do skorzystania w GOZ w Skarszewach oraz w Filii w Pogódkach z Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli podpisał umowę z wykonawcą inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy”. Łączny koszt zadania to 5 mln 264 tys. zł, z czego 5 mln zł stanowią środki rządowe. 

GOPS rozpoczyna realizację rządowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wykonawcą usługi dla Gminy Skarszewy wyłonionym w drodze konkursu będzie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach.

Rozpoczął się etap gminny konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2023”. Zapraszamy do udziału! Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego. Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ
Mieszkasz w budynku wielorodzinnym na obszarze rewitalizacji Skarszew? Wasze podwórko lub ogródek potrzebuje metamorfozy? Namów sąsiadów i zgłoście się do projektu ZIELENiMY SkarszeWY realizowanego przez Stowarzyszenie Starogard 2030!

Zapraszamy na KOCIEWSKIE OTWARCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO. Wydarzenie z udziałem setek motocyklistów i ich wspaniałych maszyn odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia na terenie przed halą Skarszewskiego Centrum Sportu przy ul. Kościerskiej 11d.

Dziś mija 201 lat od śmieci Józefa Rufina Wybickiego, twórcy naszego hymnu narodowego - "Mazurka Dąbrowskiego”. Rocznicę uczczono na Pl. gen. Hallera przed kamiennym obeliskiem upamiętniającym postać wielkiego patrioty, który w młodości był związany ze Skarszewami.

Dziś, o godz. 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego (nr 13) rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Program obrad można pobrać TUTAJ, projekty uchwał są dostępne TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ.

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli podpisał dwie umowy dotyczące realizacji zadań z zakresu rewitalizacji w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na stronie internetowej Komendy Portu Wojennego Gdynia umieszczono relację ze spotkania wiceministra obrony narodowej Marcin Ociepa z uczniami Branżowych Szkół I Stopnia - z Zespołu Szkół Publicznych w Skarszewach i z Pomorskiej Szkoły Rzemiosł w Gdańsku.