Dziś obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja ustanowione na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 r. Konstytucji 3 maja. Konstytucja ta była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu.
Józef Wybicki, twórca "Mazurka Dąbrowskiego", związany w młodości ze Skarszewami, choć nie został wybrany na Sejm obradujący w latach 1788–1792, brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego.