Gmina Skarszewy otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

poznaj polske logotypy
 
 
„Poznaj Polskę” jest przedsięwzięciem Ministra Edukacji i Nauki, a jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, a także poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz rozpowszechnianie osiągnięć polskiej nauki.Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Dofinansowanie otrzymają:
  • Szkoła Podstawowa im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie - 2 wycieczki,
  • Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach - 2 wycieczki,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach – 1 wycieczka.

Całkowity koszt zadania wynosi łącznie 31 250,00 zł, natomiast wysokość przyznanej dotacji stanowi kwota 25 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 6 250,00 zł jest wkładem własnym Gminy.Termin realizacji projektu to 15 grudnia 2023 r.