Prowadzisz działalność turystyczną? Podziel się swoją opinią w badaniu realizowanym przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego we współpracy z Zespołem doradczym ds. przeciwdziałania skutkom nadzwyczajnych sytuacji w sektorze usług turystycznych w województwie pomorskim.

Celem badania jest oszacowanie nastrojów pomorskiej branży turystycznej i zidentyfikowanie największych problemów oraz obaw związanych z turystyką.

Badanie w postaci krótkiej ankiety ma charakter cykliczny i obejmować będzie dwa okresy półroczne:

  • październik – marzec (sezon zimowy),
  • kwiecień – wrzesień (sezon letni).

Regularny monitoring nastrojów ma pomóc odpowiadać i reagować na potrzeby branży oraz identyfikować obszary oraz okresy wymagające szczególnej uwagi. Cel ten zostanie spełniony tylko wtedy, gdy pomorscy przedsiębiorcy turystyczni wykażą się zaangażowaniem i udzielą odpowiedzi na przesłane pytania. Terminy dystrybucji ankiet zostały tak dobrane, by nie angażować przedsiębiorców w szczycie sezonu letniego i zimowego.

Link do ankiety znajduje się pod adresem: https://ankiety.pomorskie.eu/427659

Ankieta będzie aktywna do 26 maja 2023 r.

Ankieta jest anonimowa, a pytania nie wymagają podawania żadnych danych finansowych przedsiębiorstwa.