Ponad pół miliona złotych to łączna wartość dwóch ostatnich inwestycji na terenie Koźmina. Burmistrz Skarszew Jacek Pauli, sekretarz gminy Andrzej Janikowski oraz radny Witold Prabucki byli na terenie obu inwestycji.

Pierwsza, już zakończona, dotyczy utwardzenia drogi płytami na odcinku o długości około 570 metrów. To część realizowanego w mieście, jak i sołectwach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skarszewy”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Druga inwestycja, której przyjrzeli się samorządowcy dotyczy budowy wodociągu z Sołectwa Jaroszewy do Sołectwa Koźmin i jest już na ukończeniu. Budowa jest niezbędna z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo konieczności podjęcia decyzji o zamknięciu ujęcia wody w miejscowości Koźmin. Od kilku tygodni woda pitna jest dostarczana z ujęcia firmy Rolnik w Koźminie. Burmistrz, sekretarz i radny spotkali się dziś ze Zbigniewem Trapp z firmy Rolnik i podziękowali za okazaną pomoc w kryzysowej sytuacji. Samorządowcy podkreślają też duże zaangażowanie w tej sprawie Sołectwo Koźmin z sołtys Celiną Grzywacz na czele.
polskilad
 

wodociąg koźmin