Skarszewska Rada Miejska uchwaliła jednogłośnie budżet gminy na 2022 rok. 
 
 
Dochody budżetu gminy na 2022 rok ustalono w wysokości 72 086 706,12 zł. Natomiast wydatki ustalono na poziomie 76 713 898,12 zł, w tym ponad 9,6 mln zł zaplanowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Jak zaznaczył burmistrz Skarszew Jacek Pauli jest to bardzo stabilny budżet. Do najważniejszych zaplanowanych zadań inwestycyjnych należą: zakończenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w Bączku, budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo, która potrwa do 2023 r., kontynuacja prac związanych z rewitalizacją Skarszew - rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury ul. Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego. Ponadto planowane jest rozpoczęcie budowy krytej pływalni w sąsiedztwie Skarszewskiego Centrum Sportu, na co gmina otrzyma rządowe środki w łącznej kwocie 16,6 mln zł. Ważne są też wydatki związane z bezpieczeństwem – OSP Pogódki otrzyma dofinansowanie z budżetu gminy na zakup wozu gaśniczego. Oczywiście, w gminie będą też inwestycje polegające na modernizacji czy remontach dróg.
Jak zapowiedział burmistrz, wolne środki i nadwyżki budżetowe będą wykorzystywane z myślą o tych zdaniach inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w budżecie.
Obrady poprzedził sympatyczny, świąteczny akcent - skarszewscy harcerze z 17. Drużyny Harcerskiej Wagabunda przekazali burmistrzowi Jackowi Pauli Betlejemski Światło Pokoju.