Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Skarszewach wchodzi na nowy rynek!

 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przez gminę Liniewo, skarszewska spółka komunalna będzie zajmować się w tej gminie przez najbliższe trzy lata odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wartość umowy to ponad 4 mln złotych. Zaznaczmy, że oferta skarszewskiej spółki okazała się korzystniejsza od ofert złożonych przez dwie doświadczone w tej branży firmy.

Stosowna umowa w tej sprawie została dziś podpisana w Urzędzie Gminy Liniewo przez wójta gminy Liniewo Mirosław Warczak , skarbnika tej gminy Alicję Koprek oraz prezesa spółki GPK Agnieszka Trzcińska, w obecności m.in. burmistrza Skarszew Jacek Pauli i przewodniczącego Rady Gminy Liniewo Adama Sosnowskiego.
Co istotne, zarówno burmistrz Skarszew , jak i wójt gminy Liniewo podkreślili, że są zainteresowani rozwijaniem obopólnej współpracy i wymiany doświadczeń m.in. na polu turystyki i rekreacji. Jak zapowiedział burmistrz Jacek Pauli mieszkańcy gminy Liniewo będą mogli w pełni korzystać z oferty Skarszewskie Centrum Sportu oraz basenu, który niedługo powstanie w Skarszewach, w sąsiedztwie SCS.