Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r., nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+.

 

Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach.