Urząd Miejski w Skarszewach uprzejmie informuje, że z dniem 3 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) w życie wszedł nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

W związku z powyższym, wszystkie wnioski złożone od dnia 3 stycznia bieżącego roku winny być złożone na nowym, obowiązującym formularzu.

Wniosek do pobrania

KLIKNIJ TUTAJ