W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się prezentacja zabytku związanego z gminą Skarszewy - w ramach cyklu „Wejście w historię” pokazano po raz pierwszy kamień graniczny z wytyczonej w 1920 roku granicy polsko-niemieckiej.

Jest to jeden czterech takich kamieni pozyskanych przez tę placówkę z naszej gminy. Były one wkopane w Bolesławowie i trafiły do Muzeum w wyniku współpracy placówki z burmistrzem Skarszew Jackiem Pauli. Celem inicjatywy jest upamiętnienie przypadającej w tym roku 102. rocznicy powrotu Pomorza w granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Na prezentacji z udziałem m.in. pracowników Muzeum i mediów gościli burmistrz Skarszew Jacek Pauli zastępca burmistrza Cecylia Hinz, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Daniel Pożarski oraz naczelnik Wydziału Inwestycyjnego Andrzej Janikowski.

- Jestem szczęśliwy i mam wielką satysfakcję jako osoba kierująca Muzeum II Wojny Światowej, że samorząd Skarszew pozytywnie odpowiedział na naszą prośbę i dzięki temu możemy zaprezentować ten obiekt. To jeden z kilku kamieni granicznych z gminy Skarszewy, które docelowo mają wzbogacić ekspozycję na terenie budowanego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – mówił p.o. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. Grzegorz Berendt.
Burmistrz Jacek Pauli mówił m.in. o zbrodniach, które miały miejsce na Pomorzu w początkowym okresie II wojny światowej, w tym również o straszliwym dramacie egzekucji w gminie Skarszewy w 1939 roku, w czym miała decydujący udział ówczesna miejscowa niemiecka ludność.
Na koniec swojego wystąpienia burmistrz serdecznie zapraszał do odwiedzenia Skarszew.
- Warto przyjechać do Skarszew, zobaczyć jak się zmieniamy, porozmawiać z mieszkańcami, zobaczyć Centrum Ekspozycji Historycznej, stare mury krzyżackie i wiele innych świadectw wspaniałej historii. To wielki zaszczyt, że możemy dziś tutaj być i że część naszej historii trafiła do Muzeum II Wojny Światowej.
O aktualnych zadaniach Straży Granicznej i jej funkcjonowaniu mówił rzecznik prasowy Komendanta Oddziału Morskiej Straży Granicznej komandor podporucznik Andrzej Jóźwiak.
Natomiast kierownik działu zbiorów Muzeum II Wojny Światowej Wojciech Łukaszun zaznaczył, iż informację o kamieniach granicznych muzeum otrzymało od przewodnika Rafała Krause. Są one symbolem zaangażowania i poświęcenia osób, które po zakończeniu I wojny światowej dążyły, aby znowu na tych terenach była Polska.
- Jest to też symbol strasznych wydarzeń na Pomorzu wspomnianych przez burmistrza. Dla Niemców, którzy objęli tutaj rządy po 1939 roku, były one symbole znienawidzonego traktatu wersalskiego i jako takie były zaciekle niszczone i wykopywane. Kamienie z granicy polsko-niemieckiej uznano jednak za potrzebne i przeniesiono na teren przejazdu linii kolejowej Skarszewy - Starogard i tam wkopano. Dzięki temu przetrwały i nie zostały zniszczone – powiedział Wojciech Łukaszun.
Na zakończenie wizyty, burmistrz Jacek Pauli wręczył p.o. dyrektorowi Muzeum II Wojny Światowej Grzegorzowi Berendtowi m.in. pamiątkowy herb Skarszew.