Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, na dofinansowanie realizacji tych zadań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 60,5 mln zł.

Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 1 marca 2022 r. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 29 kwietnia 2022 r.

Szczegóły na temat konkurs są dostępne TUTAJ