Podpisane zostały pierwsze umowy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w gminie Skarszewy.

Chodzi o zadania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Burmistrz Skarszew Jacek Pauli oraz prezes Klubu Marek Bogdanowicz podpisali umowę dotycząca zadania, które zrealizuje Klub Sportowy Wietcisa Skarszewy. Przedsięwzięcie „Wietcisa Młodzież z Klasą Edycja 2022" otrzymało dotację w wysokości 94 453,34 zł. Wietcisa zaplanowała szkolenia piłkarskie (treningi) dzieci i młodzieży oraz zawody sportowe poprzez udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej i w meczach sparingowych.

Burmistrz Jacek Pauli podpisał również umowę z Anielą Gembą - przewodniczącą Zarządu skarszewskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz ze skarbnikiem Zarządu Koła Sabiną Marchewicz. Umowa dotyczy realizacji przez PSONI zadania pod nazwą Integracyjny Marszobieg Nordic Walking „Aktywni Skarszewiacy”, a dotacja wynosi  4 464,00 zł. Marszobieg przeprowadzony zostanie na ścieżce rowerowej Skarszewy – Bączek, a udział w Marszobiegu wezmą osoby z niepełnosprawnością wspólnie z osobami sprawnymi z terenu miasta i gminy Skarszewy, jak również zaproszeni goście.