Dziś, 10 lutego, obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA. Święto naszego regionu zostało ustanowione w 2007 r., a data 10 lutego nie jest przypadkowa.

W czasie wojny francusko-pruskiej podpułkownik Józef Hurtig w swoim meldunku do Jana Henryka Dąbrowskiego wspomniał, że wysyła jeden ze swych patroli „ku Gociewiu”. Ten fragment jest pierwszym historycznym zapisem nazwy naszego regionu. Na pamiątkę tego wydarzenia, 10 lutego, obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA.