W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego w związku z wojną na Ukrainie.

Spotkanie poprowadził burmistrz Skarszew Jacek Pauli, a udział w nim wzięli naczelnicy z Urzędu Miejskiego, dyrektorzy placówek oświatowych oraz szefowie spółek i jednostek gminnych. Burmistrz przede wszystkim zaapelował do mieszkańców, aby nie ulegać jakimkolwiek formom paniki. Z rozmów z właścicielami obu skarszewskich stacji paliw wynika, iż paliwo jest na bieżąco dostarczane i nie są przewidywane znaczące podwyżki jego cen, poza oczywiście tymi podwyżkami, które wynikać mogą ze wzrostu cen ropy na światowych rynkach. Burmistrz kieruje też apel do mieszkańców, aby nie popadać w panikę i nie robić specjalnych zakupów paliwa czy żywności (takie sytuacje mają bowiem miejsce w innych rejonach Kociewia).
 
Gmina Skarszewy przygotowuje się do przyjęcia ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Obecnie gmina w uzgodnieniu z wojewodą pomorskim zabezpiecza w gotowości ok. 120 miejsc dla Ukraińców na terenie ośrodka w Borównie. Wymagać to będzie koordynacji zaplanowanych działań m.in. Urzędu Miejskiego, GOZ, GOPS oraz komunalnych spółek gminnych, aby zagwarantować jak najlepszą pomoc oraz warunki pobytu osób uciekających z Ukrainy. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Omówiono również sytuację związaną z potencjalnymi zagrożeniami sanitarno - epidemiologicznymi, związanymi chociażby z COVID-19.
 
W trakcie spotkania sztabu burmistrz zwrócił też uwagę na to, aby w gminnych placówkach oświatowych zadbano o szczególną troskę wobec dzieci, np. poprzez rozmowy na lekcjach, wyjaśnianie, co się obecnie dzieje w związku z sytuacją na Ukrainie, gdyż zgodnie z opiniami ekspertów, atmosfera w mediach i rozmowach może się do takich niepokojów przyczynić.
 
Wcześniej w Starostwie Powiatowym odbył się specjalny konwent starosty, omawiający sytuację na Ukrainie i związane z tym wyzwania i procedury dla samorządów. Na poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Skarszewach zwołana została Rada Gospodarcza, aby omówić potencjalne zagadnienia związane z obecnością uchodźców na rynku pracy i możliwych działaniach z wykorzystaniem m. in. instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy.
 
SZTAB