Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że w Urzędzie Miejskim przywrócona została bezpośrednia obsługa klientów.

 

 

 

Tym samym klienci mogą już załatwiać sprawy bezpośrednio w danym Wydziale UM, bez pośrednictwa strażaka OSP. Nadal obowiązuje wejście do Urzędu od strony Placu Zamkowego.

Przypominamy, ze Urząd Miejski jest czynny w godz. 7:30-15:30, a w środy przywrócono dyżury pracowników magistratu, które odbywają się w godz. 15:30-17:30.

Uwaga! Obsługa klientów Urzędu odbywa się nadal z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego oraz zasad reżimu sanitarnego, w związku z tym klienci po wejściu do budynku są zobowiązani do: zakrycia nosa i ust maseczką, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od osób przebywających w Urzędzie.