Poniżej zamieszczamy ulotkę Polskiego Związku Głuchych w języku polskim i ukraińskim z danymi kontaktowymi, gdyby głusi obywatele Ukrainy potrzebowali tłumacza języka migowego.

ULOTKA