Informacja dla potencjalnych pracodawców. Blisko 30 osób z Ukrainy, mieszkających obecnie na terenie gminy Skarszewy, jest gotowych do podjęcia zatrudnienia. Dane osób z numerami telefonów i wykazem zawodów lub umiejętności, są dostępne w Urzędzie Miejskim, tel. 58 588 22 01 oraz w siedzibie GOPS, tel. 58 588 34 36.