Dziś, w godz. 9.00-14.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, w pokoju nr 13 (I piętro), pracownicy ZUS pomagają wypełniać obywatelom Ukrainy wnioski o świadczenia tzw. 500+.
Сьогодні від 9.00-14.00 у Ратуші в Скаршевих - y кімнату No 13 (перший поверх), працівники Закладу соціального страхування (ZUS) допомагають громадянам України заповнювати заяви на так звані пільги. 500+.
 

zus ukr