W związku z przystąpieniem do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2022” Burmistrz Skarszew ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 r. z terenu Gminy Skarszewy.

Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Skarszewy.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Skarszewy o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany lub konkurs zostanie unieważniony przez WFOŚ i GW w Gdańsku, zadanie nie będzie realizowane.

Osoby zainteresowane zrealizowaniem zadania w bieżącym roku proszone są o złożenie do dnia   30 czerwca 2022 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA