Bardzo dobre wieści dla Sołectwo Godziszewo! Dzięki decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego w ramach działania UE "Podstawowe usługi i odnowa wsi" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) nasza gmina otrzymała kolejne środki: 3 miliony złotych na budowę II. etapu kanalizacji sanitarnej w Godziszewie.

Stanowi to 100 proc. kosztów kwalifikowalnych (udział gminy to podatek VAT, ok. 690 tys. złotych). Roboty budowlane powinny zakończyć się do czerwca 2025 roku.