Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 30 września 2022 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.