W czwartek 06.10 br. o godz. 15:45 zapraszamy na spotkanie Komitetu Rewitalizacji i Zespołu ds. Rewitalizacji z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, w celu wskazania na nich miejsc, w których należy poprawić dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych, likwidując bariery architektoniczne. Spotkanie rozpocznie się na rynku, przed Urzędem Miejskim.