W ramach realizacji zadania „Wspólna przestrzeń bez przeszkód” zapraszamy na spacer po rewitalizowanym obszarze, w celu wskazania miejsc, w których należy poprawić dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez  likwidację barier architektonicznych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 25.10.2022 r. o godz. 15:00. Zbieramy się na Rynku, przed Urzędem Miejskim.