W dniach 28-29 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wydawał mieszkańcom gminy produkty żywnościowe z magazynu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewach.

kondolencje 09 22

Jeśli masz problem z alkoholem i chcesz przestać pić, skorzystaj z pomocy w ramach grupy Anonimowych Alkoholików. Wszystkie rozmowy są poufne.

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad wprowadzeniem zmian do ustawy o dodatku węglowym i niemożliwością zakończenia wszczętych postępowań w terminie, GOPS informuje o przedłużeniu terminu zakończenia wszczętych postępowań do dwóch miesięcy od dnia ich wszczęcia  (tj. w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku).

Już w najbliższą niedzielę warto wybrać się na Dożynki Gminne do Szczodrowa.

W Godziszewie kontynuowana jest realizacja zadania polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków, przepompowni i pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej.

W Czarnocinie w sobotę miało miejsce uroczyste wydarzenie: obchody 75-lecia powstania OSP Czarnocin oraz nadanie tej jednostce sztandaru.

Ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach którego można będzie uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. W Urzędzie Miejskim czekamy na mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

W Godziszewie miało miejsce spotkanie podsumowujące zakończony I etap rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 i nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł A1 Stanisławie.

Poniżej publikujemy ogłoszenie burmistrza Skarszew Jacka Pauli ws. rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.