!!! UWAGA !!!

Od 1 czerwca 2020 roku gminny system  gospodarowania odpadami komunalnymi przestaje obejmować nieruchomości niezamieszkałe.

Przedsiębiorcy mają obowiązek podpisania indywidualnej umowy z firmą odbierającą odpady komunalne, a także poinformowania o tym fakcie komórki odpowiedzialnej za ochronę środowiska w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

Ponadto Urząd Miejski w Skarszewach prosi o zgłoszenie się do Wydziału Finansowego 58 588 22 01 w. 50, celem rozliczenia konta opłaty za odpady komunalne