Burmistrz Skarszew podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pt. „Wypoczynek w Polskich Górach” w okresie od 20.08.2022 r. do 26.08.2022 r. Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiła Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach, ul. Szkolna 5. Każdy w terminie do dnia 28.07.2022 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Skarszewach przy ul. gen. Józefa Hallera 18.

 3_2022_u_2_wypoczynek_w_polski