flaga i godło

               DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

      RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszewy – ul. Kościelna

Okres realizacji: do 10.2024

Wartość projektu: 1 051 672,08 zł

Wartość dofinansowania: 525 836,00 zł

Opis projektu
W ramach projektu przebudowana zostanie ul. Kościelna w Skarszewach. Długość odcinka przebudowy wynosi 85,78 m. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego w całości  wykonana zostanie z szarej kostki kamiennej rzędowej. Zaprojektowano lewostronny ściek oraz obustronne ścieki o szerokości 20 cm , w których zlokalizowane będą wpusty podłączone do kanalizacji deszczowej. Po stronie zachodniej i wschodniej ulicy Kościelnej – od granicy pasa do krawędzi ścieku wyznaczono strefy parkowania dla samochodów.

Projekt został dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg