AKTYWNE SOLECTWO

Tytuł: Modernizacja placu zabaw w miejscowości Więckowy

Okres realizacji: do 31.10.2023 r.

Wartość zadania: 52 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Opis projektu
W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane urządzenia do zabawy, zakupiona będzie tablica edukacyjna i wykonane będą prace ziemne. Tablica będzie upamiętniać twórczość dwóch znanych artystów zamieszkujących niegdyś wieś Więckowy: Stanisława Rekowskiego i Franciszka Kiwacza.

Projekt dofinansowano w ramach przedsięwzięcia Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023
dofinansowanego z budżetu Województwa Pomorskiego