polski ład projekty

Tytuł: Modernizacja kompleksu sportowego ul. Wybickiego w Skarszewach

Okres realizacji: do 09.2025  r.

Wartość zadania: 2 500 000 zł

Kwota dofinansowania: 2 250 000 zł

Opis projektu: roboty budowlane będą obejmowały przebudowę istniejącej bieżni na stadionie miejskim w Skarszewach z wykonaniem nowej nawierzchni z poliuretanu wraz z odpowiednią podbudową – bieżnia 4-torowa o długości ok 400m. Poza bieżnią modernizacji poddana zostanie sztuczna nawierzchnia boisk do koszykówki oraz piłki nożnej. Pracami zostanie objęty także zjazd z drogi gminnej do kompleksu sportowego oraz fragment drogi dojazdowej i chodnika w jego obrębie. Wykonana zostanie rozbiórka istniejącej, niejednorodnej nawierzchni z kamienia polnego, trylinki i kostki betonowej i zastąpiona nową kostką brukową na odpowiedniej podsypce cementowo-piaskowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych. Poza ww. pracami planujemy także wykonanie przebudowy ciągu pieszego o przybliżonej długości 100 mb od ul. Wybickiego w kierunki kładki nad rzeką Wietcisą - wzdłuż kompleksu sportowego. Prace te będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni na chodniku i schodach z kostki brukowej na nową na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wymianą obrzeży betonowych. Ponadto w ramach realizacji zamówienia planuje się demontaż zdewastowanych i montaż nowych obiektów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci.

Projekt dofinansowano w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych