polski ład projekty

Tytuł: Modernizacja drogi gminnej 197163G Jaroszewy-Czarnocin

Okres realizacji: 07.2024 r.

Wartość zadania: 3 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 940 000 zł

Opis projektu: zadanie polega na modernizacji drogi gminnej 197163G Czarnocin - Jaroszewy o szacowanej długości ok. 2 456 mb. Remont nawierzchni drogi gminnej przy wykorzystaniu pełnych płyt drogowych obejmujący m.in. mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych, usypanie i utwardzenie obustronnych poboczy i istniejących zjazdów.

Projekt dofinansowano w ramach szóstej Edycji PGR z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych