logotyp Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej na obszarze Starego Miasta w Skarszewach: ul. Św. Jana

Okres realizacji: do 06.2025 r.

Wartość zadania: 2 107 700 zł

Kwota dofinansowania: 1 053 850 zł

Opis projektu
W ramach zadania planowana jest rozbiórka istniejącej nawierzchni, budowa nowej nawierzchni jezdni, jako ciągu pieszo-jezdnego z kostki kamiennej rzędowej z wydzieleniem części pieszej (za pomocą obniżonego "ścieku"), budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego oraz oświetlenia drogowego.  Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez specjalnie zaprojektowany "ściek" o szerokości 20cm, w którym zlokalizowane będą wpusty podłączone do planowanej kanalizacji deszczowej (odcinek o przybliżonej długości 0,18 km).

Projekt dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg