aktywne.jpg

 

Tytuł: Zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bolesławowo

Okres realizacji: do 31.10.2024 r.

Wartość zadania: 31 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Opis projektu
W ramach projektu zostanie naprawiona nawierzchnia na boisku sportowym. Zakupione zostaną  rośliny ozdobne i nasiona łąki kwietnej oraz grill kamienny usadowiony na terenie utwardzonym kostką brukową.

Projekt dofinansowano w ramach przedsięwzięcia Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024
dofinansowanego z budżetu Województwa Pomorskiego