Umowa nr 23/WILD/18

Tytuł projektu: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skarszewy”

Okres realizacji: od 2018-08-01 do 2018-10-30

Wartość projektu: 1 066 102,00 zł

Kwota dofinansowania: 550 000,00 zł

Opis projektu

W ramach projektu wykonana została nawierzchnia z płyt drogowych wielootworowych o wymiarach 100 x 75 x 12,5:

- na Os. Pólko w Skarszewach, na odcinku o długości 757,5 m i szerokości 4,5 m,

- na drodze z Czarnocina w kierunku Jaroszew, na odcinku o długości ok. 488 m i szerokości 4,5 m.

Inwestycja ze wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej przy udziale Gminy Skarszewy.