Umowa dotacji nr WFOŚ/D/II-4/777/2019

Nazwa zadania: Nasza misja – niższa misja

Koszt kwalifikowany: 14 700,00 zł

Kwota dotacji: 3 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego - edycja 2019

Opis zadania

Zaplanowane działania w ramach projektu to przeprowadzenie konkursu dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z zakresu poprawy jakości powietrza i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii; kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska, akcja sprzątania najbliższego otoczenia pn. „Czyste Skarszewy” - w ramach akcji rozdanych będzie też około 300 sadzonek drzewek lub krzewów; zostaną również zakupione materiały dydaktyczne dla szkół i przedszkoli (8 placówek) oraz będą zakupione i rozdawane ekologiczne materiały promocyjne dla uczestników projektu.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

www.wfosigw.gda.pl