Gmina Skarszewy otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 118 702 zł.

Informacje na temat Funduszu są dostępne TUTAJ

 

Nazwa zadania

 Koszt realizacji zadania

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Skarszewach

30 000,00

30 000,00

Modernizacja placu zabaw na osiedlu Kleszczewskim

 

80 000,00

Opracowanie projektu budowlanego zjazdu publicznego z drogi gminnej, ul. Długiej (działka 246/1 obręb 10 Skarszewy) na drogę powiatową, ul. Starogardzką (działka 179/1 obręb Skarszewy)

1 800,00

1 800,00

Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych i płyt wielootworowych (typu jomb) na drogach gminnych w miejscowościach: Czarnocin, Demlin, Junkrowy, Koźmin, Nowy Wiec, Pogódki, Wolny Dwór oraz Skarszewy (część 1 oraz część 2)

 1 878 816,54

1 806 902,00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Bączku  1 885 154,30 1 200 000,00