polski ład

 Tytuł: Budowa krytej pływalni w Skarszewach

Okres realizacji: 2022-2024

Wartość zadania: 27 710 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 11 600 000 zł

Opis projektu: 

Budowa pływalni  wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej będzie realizowana na terenie działki nr ewid. 305/5 w sąsiedztwie Skarszewskiego Centrum Sportu.
Obiekt będzie ogólnodostępny i będą znajdować się w nim:

  • hala basenowa z basenem o długości 25m. (podział na strefę pływacką i rekreacyjną) oraz z brodzikiem dla niepływających z atrakcjami wodnymi i jacuzzi,
  • widownie wzdłuż dłuższego boku basenu,
  • zespół szatniowo-sanitarny,
  • strefa wejściowa z szatnią i kasą,
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne, socjalne, biurowe.

Ponadto powstanie dla budynku pływalni sieć ciepłownicza.

Projekt dofinansowano w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych