flaga i godło

                         

                  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

         RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa zadania: Remont dróg gminnych na terenie miasta Skarszewy w zakresie wykonania nowej nawierzchni chodników

Okres realizacji: do 12.2022 roku

Wartość projektu: 840 823,09 zł

Wartość dofinansowania: 420 411,00 zł

Opis projektu

W wyniku realizacji zadania wyremontowane zostaną chodniki przy ulicach: Młyńskiej (wraz z nowym przejściem dla pieszych przy śluzie), Wybickiego, Chojnickiej oraz na Os. gen. Sikorskiego. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę ulic.

Szczegółowy zakres robót na poszczególnych odcinkach:                                                                      

ODCINEK 1                         
Ul. Młyńska (2207G): remont chodnika prowadzącego od Parku Miejskiego w kierunku Urzędu Miejskiego w Skarszewach - do zapory nad rzeką Wietcisa. Odcinek o długości 315 mb i szerokości 2m z lokalnymi przewężeniami. W ramach zadania planowana jest m.in. rozbiórka istniejącej, nierównej nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych oraz wjazdów na posesje z trylinki, a następnie wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Planuje się wymianę betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników. Ponadto w ramach remontowanego odcinka planowana jest wymiana barier ochronnych oraz przeniesienie i wyniesienie przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i uspokojenia ruchu drogowego. Przy przejściu dla pieszych zostaną zamontowane płytki integracyjne ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym.                                                                                                                                                                                                                              
ODCINEK 2
Ul. Młyńska (2207G): remont chodnika prowadzącego od Osiedla Generała Sikorskiego w kierunku cmentarza przy ul. Gdańskiej. Odcinek o długości 135 mb i szerokości 2 mb. W ramach zadania planowana jest m.in. rozbiórka istniejącej, nierównej nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych, a następnie wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Planuje się wymianę betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników.                                                                                                                                                                                                                                                                    

ODCINEK 3
Osiedle im. Gen. Władysława Sikorskiego (197036G): remont chodnika prowadzącego od budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7. Odcinek o długości 329 mb i szerokości 2 mb.  W ramach zadania planowana jest m.in. rozbiórka istniejącej, nierównej nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych, a następnie wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Planuje się także wymianę betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników przy krawędzi jezdni na całej długości remontowanego chodnika.                                                                                                                                                                                                                                                                       

ODCINEK 4
Osiedle im. Gen. Władysława Sikorskiego (197036G): remont chodnika przy sklepie spożywczo-przemysłowym. Odcinek o długości 30 mb i szerokości 2 mb (częściowo na wysokości budynku na długości 5,2mb szerokość chodnika zostanie zwiększona do 4m).  W ramach zadania planowana jest m.in. rozbiórka istniejącej, nierównej nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych, a następnie wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Planuje się także wymianę betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników.                                                                                                                                                                                                                                                               
ODCINEK 5
Ul. Wybickiego (197040G): remont chodnika prowadzącego od rynku miejskiego w kierunku drogi wojewódzkiej - ul. Kościerskiej. Planowane zadanie obejmuje remont chodnika na odcinku od budynku przy ul. Wybickiego 2 do skrzyżowania z ulicą Wodną. Odcinek o długości 160 mb i zmiennej szerokości od 1,4m do 4m. W ramach zadania zostanie przeprowadzona rozbiórka nierównej nawierzchni z kostki betonowej o różnych wymiarach i kształtach oraz wykonana nowa, jednorodna i bezpieczna nawierzchnia.  Konieczne jest także przeprowadzenie remontu murku oporowego przy jezdni na długości ok. 35 mb oraz istniejących schodów w ciągu chodnika.    

ODCINEK 6
Ul. Chojnicka (197041G): remont chodnika prowadzącego od posesji przy ul. Chojnickiej 13 do zjazdu na posesję przy ul. Chojnickiej 35. Odcinek o długości 237 mb i szerokości 1,5 mb. W ramach zadania planowana jest m.in. rozbiórka istniejącej, nierównej nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych, trylinki i kostki brukowej o różnych wymiarach i kształtach, a następnie wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Planuje się także wymianę betonowych obrzeży chodnikowych oraz krawężników.   

Projekt został dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg