paznaj polske 1

Gmina Skarszewy otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki  na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

„Poznaj Polskę” jest przedsięwzięciem Ministra Edukacji i Nauki, a jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, a także poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz rozpowszechnianie osiągnięć polskiej nauki.

Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Dofinansowanie otrzymają:                                            

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Skarszewach - 2 wycieczki,
  • Szkoła Podstawowa im. Franciszka Nierzwickiego w Więckowach - 2 wycieczki,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godziszewie – 1 wycieczka.

Całkowity koszt zadania wynosi łącznie 37 137,00 zł, natomiast wysokość przyznanej dotacji stanowi kwota 29 709,60 zł. Pozostała kwota w wysokości 7 427,40 zł jest wkładem własnym Gminy.

Termin realizacji projektu to 15 grudnia 2022 r.

poznaj polske 2