bolesławowo

Projekt nr 00176-65151-UM1100339/22

Tytuł: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo

Okres realizacji: do 2025.06.30

Wartość projektu ogółem: 1 174 843,71 zł

Kwota dofinansowania: 747 553,00 zł

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji:  Poprawa warunków komunikacyjnych poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo. 

Efekty rzeczowe realizacji projektu: Pasywna infrastruktura szerokopasmowa  o długości 0,250 km.