efr_obszary_wiejskie.jpg

Umowa nr 01826-6935-UM1112928/23

Tytuł: „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki”

Okres realizacji: do 2024.06.30

Wartość projektu ogółem: 87 164,28 zł

Kwota dofinansowania: 54 000,00 zł

Opis projektu: Projekt dotyczy modernizacji świetlicy wiejskiej w Pogódkach. Prace będą obejmować wymianę posadzki wraz z montażem ogrzewania podłogowego oraz wymianą stolarki drzwiowej.

Cel operacji: Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Pogódkach w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Efekty rzeczowe realizacji projektu:

  • liczba nowych obiektów infrastruktury kulturalnej – 1 szt.;
  • liczba osób korzystających z obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – 797 mieszkańców.

Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.