Umowa nr 01203-6935-UM1112002/21

Tytuł projektu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Obozinie”

Okres realizacji: do 12.2021 r.

Wartość projektu: 54 034,16 zł

Kwota dofinansowania: 31 815,00 zł

Opis projektu

Projekt dotyczy wykonania częściowego utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej (całkowita powierzchnia ok. 267 m kw.). Na utwardzonym terenie zostaną wyznaczone 3 miejsca postojowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zaplanowano montaż stojaków rowerowych i tablicy informacyjnej.

Dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.