Projekt nr RPPM.10.02.01-22-0018/16

Tytuł: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych na terenie Gminy Skarszewy”

Okres realizacji: od 2015-08-01 do 2017-11-30

Wartość projektu ogółem: 1 716 092,50 zł

Kwota dofinansowania: 1 374 528,71 zł

Opis projektu

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 7 obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 5 354,17 m kw., są to budynki: szkół w Pogódkach (mały i duży), Godziszewie, Demlinie i Szczodrowie oraz budynki: GOSiR i Urzędu Miejskiego. Celem głównym projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Skarszewy poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Rezultatem będzie oszczędność energii wielkości 355 338,29 kWh/rok (co daje 355,33 MWh/rok) i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 47,7% (176,10 T CO2/rok). Projekt obejmuje prace remontowo – budowlano – instalacyjne w obiektach, wymianę oświetlenia wewnętrznego, montaż ogniw PV oraz przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej w ramach instrumentu elastyczności nt. poszanowania energii.

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”