naklejka cyfrowa gmina

Projekt nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Tytuł: Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Okres realizacji: maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy - nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 546 660,00 zł

Kwota dofinansowania: 448 740,00 zł

Opis projektu

W ramach projektu zostaną wykonane: doposażenie serwerowni urzędu wraz z modernizacją/rozbudową sieci LAN, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w jednostkach podległych i nadzorowanych przez gminę, zakup sprzętu IT dla urzędu, zakup oprogramowania i licencji związanych z cyfryzacją urzędu, a także wspierających realizację e-usług oraz zdalna pracę.

 

Projekt "Cyfrowa Gmina" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE