A.Janikowski

Andrzej Janikowski
tel. 58 588 22 01
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Gminy należą między innymi:
1) dbanie o sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizację jego pracy;
2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw pracowniczych (płace, gospodarka etatami, szkolenia pracownicze);
3) w przypadku nieobecności lub też braku etatowego Zastępcy Burmistrza, sprawowanie jego obowiązków wynikających z § 17;
4) opracowanie projektu struktury organizacyjnej oraz projektów zakresu zadań i kompetencji poszczególnych wydziałów, komórek w wydziałach oraz dla samodzielnych pracowników i przedstawienie ich do akceptacji Burmistrzowi;
5) opracowanie regulaminu organizacyjnego Urzędu;
6) prowadzenie nadzoru nad dyscypliną oraz organizacją pracy w Urzędzie Miejskim;
7) zapewnienie sprawnej oraz zgodnej z normami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej obsługi klientów;
8) inicjowanie usprawnienia pracy Urzędu;
9) upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie;
10) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami oraz wydziałami.